Vés al contingut

Auditoria de Sistemes

Area de Gestió


Oferim auditors acreditats per a dur a terme tant auditories internes de gestió com auditories a proveïdors / subcontractistes, en les diferents disciplines de Sistemes de Gestió que estiguin implantades a una organització.

Es tracta d’una avaluació sistemàtica per mesurar periòdicament la implantació dels sistemes, per saber quins son els punts febles o forts identificables i així poder identificar oportunitats per millorar i/o preparar-se per una certificació, una auditoria de client o altres requisits que ho requereixin.

LinkedIn
Share
Skip to content