Vés al contingut

Política del Sistema de Gestió

Consultoria integral d’empreses

Com evidència del compromís de l’Organització i de la Direcció en l’establiment i manteniment d’un Sistema de Gestió, s’ha elaborat i establer aquesta Política de l’Organització, amb la finalitat de marcar un punt de referència per gestionar-nos i per a ser la base del Sistema de Gestió i el marc d’establiment pels objectius de millora.

ASSERTIS S.L. es compromet, amb el suport proactiu de la seva Direcció, a la implementació, manteniment i millora del Sistema de Gestió basat en una gestió i oferiment de productes i serveis que satisfacin els requisits del client i altres parts interessades, tenint en compte el desplegament en un ambient de treball intern adequat.

Aquest Sistema de Gestió engloba els serveis i productes de Gestió d’Organització interna i Implantació de Sistemes de Gestió, Implantació i Adequació de Compliment Legal i serveis d’Activitats Formatives realitzats tant a les instal·lacions pròpies dels seus clients, com a la seu de Barcelona.

Aquesta Política del Sistema de Gestió és i ha de ser seguida i mantinguda amb el compromís de tota l’Organització des del lideratge de la Direcció fins a la conscienciació i motivació de tot l’equip humà implicat, assumint les responsabilitats, valors i objectius recollits a aquesta.

Tenint en compte que el propòsit de l’organització és oferir serveis i productes integrals de gestió interna d’organitzacions, de compliment legal i activitats de formació, a organitzacions, tant empreses privades com a l’Administració Pública, mitjançant un tracte directe i un enfocament personalitzat i adequat a cada necessitat del client amb un alt valor afegit i un evidenciable retorn de la seva inversió. ASSERTIS S.L. orienta la seva aplicació del Sistema de Gestió a:

  • L’aportació adequada de recursos per determinar, comprendre i complir fidelment els compromisos i requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el Sistema de Gestió.
  • Promoure la Millora Continua en tots els processos del Sistema de Gestió, productes, serveis i capacitació del personal.
  • Fomentar una gestió per processos orientada a l’anàlisi dels riscos i les oportunitats per tal de donar el millor servei i producte als clients i altres parts interessades.
  • Comunicar i promoure la presa de consciència d’una gestió interna eficaç i de conformitat amb els requisits dels productes i serveis i del Sistema de Gestió.
  • Comprometre’s en el creixement de les persones, dirigint i donant suport als treballadors i proveïdors externs amb el fi de què puguin contribuir en l’eficàcia del Sistema de Gestió.
  • Mantenir un enfocament en l’augment de la Satisfacció del Client.
  • Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la Qualitat, el Treball en Equip i la Confiança i Respecte mutus.
  • A no produir productes ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent.
  • Enfocant la seva direcció estratègica cap a l’eficàcia i l’eficiència en els serveis oferts, una ampliació d’oferta de serveis i una consolidació de l’empresa, mitjançant la definició i seguiment dels objectius de millora.

 

I amb la finalitat de què aquesta Política de l’Organització sigui un pilar clau dintre del Sistema de Gestió, s’ha establert un mètode de revisió, manteniment, actualització i millora d’aquesta, així com la definició i creació de diversos canals de comunicació per poder fer-la pública a totes les parts interessades.

LinkedIn
Share
Skip to content