Vés al contingut

Manteniment de Sistemes

Area de Gestió

El nostres models d’actuació permeten oferir serveis de recolzament periòdics per documentar, comprovar, millorar i actualitzar, basant-se en el mètode PDCA (Plan, Do, Check, Act), el grau d’implantació d’un sistema i la identificació de les oportunitats de millora que se’n derivin.

Aportem diverses modalitats de manteniment en temporalitat i continguts, sempre amb aportació de valor.

LinkedIn
Share
Skip to content