Vés al contingut

Àrea d'Estratègia

Gestió Eficient i Millora Continua

ASSERTIS, S.L. posa a la vostra atenció tot el seu bagatge de coneixement, tots els seus recursos humans compatibles amb la capacitat formadora i el compromís de donar-vos el millor i més acurat dels serveis, en línia amb els nostres valors per accentuar:

  • El principal actiu de les organitzacions.

  • La qualificació de l’Estratègia.

  • L’impuls de la recercar fins a la seva implicació.

  • La seva creativitat.

  • I finalment la seva participació.

Amb la seva experiència ASSERTIS pot oferir un assessorament professional i amb garanties per reduir les càrregues burocràtiques i simplificar i optimitzar els seus procediments.

A més pot aportar mesures objectives i necessàries per arribar a gestionar la seva empresa de manera més eficient i satisfactòria, atenent a criteris de viabilitat econòmica i de qualitat; sempre personalitzada a les seves necessitats reals.

  • Lean Management.

  • Lean Manufacturing.

  • Dinàmica de grup i gestió d’equips de treball.

  • Co-gerències Gestió documentals.

  • Àrea de formació.

Organització i Millora

ASSERTIS ofereix els següents serveis perquè la seva organització pugui millorar en tots els aspectes de manera que aconsegueixi ser capdavantera en el seu sector:

  • Plans estratègics.

  • BSC/ Quadres de Comandaments Integrals.

  • OEA. Operador Econòmic Autoritzat.

  • Responsabilitat Social Empresarial (implementacions/ consultoria).

  • BCP – plans de Continuïtat de Negoci (norma ISO 22301).

  • Direcció per objectius.

  • Eines de millora: 5S, 6 Sigma, APQP (Advanced Product Quality Planing), PPAP (Production Part Approval Process) i anàlisi de costos de qualitat i no qualitat.
LinkedIn
Share
Skip to content